1

Een begeleidingstraject voor groepen individuele ondernemers

Begeleiding van groepen overdragende ondernemers die van en met elkaar willen leren

2

Een individueel begeleidingstraject voor individuele ondernemers

Een-op-een begeleiding van overdragende ondernemers