1

Een kortdurend begeleidingstraject voor teams van verwante ondernemers

Coaching naar zelfstandige VEMEL ondernemersteams, b.v. franchisenemers of dealers

 

 

2

Een dynamisch begeleidingstraject voor groepen individuele ondernemers

Begeleiding van groepen zelfstandige ondernemers die van en met elkaar willen leren

3

Een individueel begeleidingstraject voor individuele ondernemers         

Een-op- een begeleiding van zelfstandige ondernemers