VEMEL ondernemen is Van En Met Elkaar Leren ondernemen. De grondgedachte is dat ondernemers optimaal leren van en met elkaar. Niet door elkaar oplossingen aan te dragen. Wel door elkaar te helpen een probleem te analyseren en op eigen kracht de oplossing te vinden. Even een korte schets.

VEMELen is voor iedereen die wil leren over zijn wijze van werken en functioneren. Die vaste patronen wil verlaten of er niet meer in wil belanden. VEMEL ondernemen werkt met groepen van 7 deelnemers onder leiding van mij, Willem-Jan, VEMEL ondernemerscoach. Als groepssupervisor zorg ik ervoor dat iedereen leert en dat het proces veilig en gestructureerd verloopt.

 

Een VEMEL-groep komt 14 keer bij elkaar. Tijdens elke sessie is er minstens één zogenaamde inbrenger. Dat is degene die een probleem of vraagstuk aandraagt. De overige deelnemers zijn de vemelaars, zij buigen zich over het probleem en helpen de inbrenger door gerichte vraagstelling bij de oplossing te komen. Het streven is dat alle deelnemers na afloop minstens één keer inbrenger zijn geweest.

VEMELen draait om samen reflecteren, ervaringen en inzichten delen, elkaars wijze van redeneren en handelen bespreken. Daarnaast om het voortdurend verkennen en toepassen van nieuwe vaardigheden en werkvormen, bruikbaar voor het eigen functioneren.


Praktijkervaringen

Mijn ervaring is dat ondernemers, vaak zeer eigenwijze types, in de juiste setting de meest uiteenlopende problemen aansnijden. Van te weinig aandacht voor het thuisfront tot problemen met planning, met personeel, met klanten, met strategie, waardecreatie, enzovoorts. Mijn ervaring is ook dat nagenoeg elke bijeenkomst alle deelnemers veel oplevert. Mensen leren op andere manieren naar problemen en naar zichzelf te kijken. (Her)ontdekken hun creatieve vermogen om oplossingen te vinden.